Kampania Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu skupia się głównie na:

  • zachęceniu jak największej liczby osób do używania alternatywnych form transportu (komunikacja publiczna, piesza lub rowerowa);
  • zwiększeniu świadomości oraz informowaniu o negatywnych konsekwencjach tradycyjnego transportu spalinowego;
  • stworzeniu miasta bardziej przyjaznego mieszkańcom.

Gmina Radziemice włącza się w tą szczytną ideę i w związku z tym organizuje akcję przesiadania się z samochodu na rower. Mieszkańcy, którzy przyjadą pod Gminny Ośrodek Kultury w Radziemicach na rowerze i dostarczą nam zdjęcie bądź pozwolą się sfotografować otrzymają sadzonkę drzewka. Akcja trwa w dniach 16-22 września b.r.

Zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.”

REGULAMIN

Pliki