Harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z terenu Gminy Radziemice na 2017 rok

harmonogram odpady 2017