Zgodnie z § 1.1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy (Dz. U.  z 2016r. poz. 2091)

Posiadacz drobiu lub innych ptaków zobowiązany jest między innymi:

  • Zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii miejsce, w którym je utrzymuje
  • Utrzymywać drób i ptaki w zamkniętych obiektach lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt ich z ptakami dzikimi
  • Utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki
  • Karmić i poić drób i ptaki utrzymywane w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami
  • Wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami z budynków gdzie utrzymywany jest drób.

Za nieprzestrzeganie powyższych obowiązków przewidziane są bardzo dotkliwe kary.

zgłoszenie drobiu

 

fot. foter.com