Prezesa KRUS – Pan Jacek Dubiński – apeluje o zapewnienie dzieciom bezpiecznych wakacji.

Każda  refleksja rodzica nad bezpieczeństwem dziecka ma istotne znaczenie i może zapobiec wielu nieszczęściom.

Rutyna i pośpiech nie sprzyjają bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Rolnicy często nie zwracają uwagi czasem na banalne przeszkody a które mogą być przyczyną wielu tragedii.

2016_06_27_pla_KRUS_-_Kopia

list Prezesa