znak sprawy: INW.271.2.2019                                           Radziemice, 8.04.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej zlokalizowanej w Łętkowicach w Gminie Radziemice w ramach Projektu podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej ustawą, Zamawiający – Gmina Radziemice, 32-107 Radziemice 74, zawiadamia że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej zlokalizowanej w Łętkowicach w Gminie Radziemice w ramach Projektu podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr zostały złożone 4 oferty:

 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium

Cena

Pkt

 

Kryterium

Okres gwarancji

Pkt

 

 

RAZEM

Pkt

      1. Firma Projektowo-Budowlana „Włodarz” Michał Włodarz, Gruszów 48, 32-109 Pałecznica 43,32 40 83,32
      2. P.I.B. „MONT-BUD” s.c. Wojciech Światek, Marek Mach, 32-087 Zielonki, ul. Na Ogrody 39 56,19 40 96,19
      3. Zakład Remontowo-Budowlany

BUDO-TERM, 28-130 Stopnica,

ul. Kościuszki 50B

60 40 100
      4. „OPTIMAX” K. Mysza Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane, ul. Gen. Sikorskiego 71, 32-540 Trzebinia 51,62 40 91,62

 

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Zakład Remontowo-Budowlany, BUDO-TERM, 28-130 Stopnica, ul. Kościuszki 50B, która jest ofertą ważną i uzyskała największą liczbę punktów.

informacja o wyborze najkorzystniejszej