Dotyczy ofert składanych w formie zapytania ofertowego na „Remont placu przy świetlicy w Błogocicach działka ewidencyjna nr 137/2”, którego procedurę wszczęto w dniu 21 listopada 2023 r. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 70.000,00 zł brutto.

informacja z otwarcia ofert Błogocice