Dotyczy ofert składanych w formie zapytania ofertowego na „Docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Dodowie”, którego procedurę wszczęto w dniu 21 listopada 2023 r. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 50.000,00 zł brutto.

informacja z otwarcia ofert Dodów