Informacja z otwarcia ofert

 Dotyczy ofert składanych w formie zapytania ofertowego na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Radziemice w sezonie 2020/2021”, które odbyło
się w dniu 12 października 2020 r. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 70.000,00 zł brutto.

informacja z otwarcia

Pliki