Radziemice 24.08.2017 r.

Nasz Znak:INW.271.8.2017

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz.. 2164 z późn. zm.) przekazuję informację o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym pn.: Remont drogi gminnej w stronę Przemęczan (Łętkowice-Kolonia – Żabicka) nr 160372K w miejscowości Łętkowice-Kolonia – Radziemice od km 0+000
do 0+700 i 2+500 do 3+200

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia kwotę 220 000,00 zł brutto.

 

Informuję, że do dnia 24.08.2017r. do godz. 1030 wpłynęły dwie oferty na wykonanie przedmiotowego zamówienia – wg. poniższego zestawienia:

 

Nr.

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto ofert Okres gwarancji w miesiącach
1 Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych „AGROBUD” Piotrkowice Małe 97,

32-104 Koniusza

 

197 616,72 zł.

 

60

2 „WALKOR” Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych, Bosutów, ul. Wiśniowa 28;

32-086 Węgrzce

 

250 495,66 zł.

 

60

 

 

Termin wykonania i warunki płatności zostały określone w SIWZ.

 

Otrzymują:

  1. Strona internetowa (radziemice.gmina.pl)
  2. A/a

 

Wójt Gminy Radziemice

   mgr Marek Słowiński