W dniu 06.12.2023 r. Zamawiający Gmina Radziemice dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Radziemice oraz utworzenie i prowadzenie PSZOK

Informacja_z_otwarcia_ofert