W dniu wczorajszym w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z Mieszkańcami Gminy Radziemice związane z szeroką tematyką z zakresu  instalacji fotowoltaicznych. Omówiono możliwości rozbudowy instalacji, rozliczenia dotyczącego wyprodukowanych kWh, rozliczenia  obowiązującego aktualnie vs w systemie poprzednim, wyjaśnienie taryf dynamicznych.

Mieszkańcy mogli skorzystać z pomocy, z zakresu zmiany tj. zwiększenie/zmniejszenie mocy umownej  w doborze rozwiązań, wyjaśniono temat kompensacji mocy biernych oraz dobór właściwych taryf.

Spotkanie miało charakter doradczy oraz edukacyjny.