W okresie od 07 kwietnia 2015 r. do 26 maja 2015 r. w Gminie Radziemice realizowano MAŁOPOLSKI PROJEKT NAUKI PŁYWANIA „JUŻ PŁYWAM” w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”. juzplywamProjektem objęto 45 uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziemice: Szkoły Podstawowej  w Radziemicach w Zespole Szkół w Radziemicach – 15 uczniów, Szkoły Podstawowej w Łętkowicach – 15 uczniów oraz Szkoły Podstawowej w Zielenicach – 15 uczniów nie umiejących  pływać. Kurs był realizowany w cyklu ośmiu dwugodzinnych cotygodniowych lekcji na basenie na Krytej Pływalni w Miechowie.

Realizacja projektu umożliwiła dzieciom zdobycie podstawowych umiejętności pływania, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, jak i z zagrożeniami oraz ze sposobami ich zapobiegania. Przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych oraz wyboru właściwych form zagospodarowania czasu wolnego dzieci – rozważnego i aktywnego spędzania wolnego czasu, utrwalania nawyków prozdrowotnych, poprawy kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów, integracji społecznej, rozwoju sportowych talentów. Czas spędzony na basenie był również realizacją zajęć profilaktyki prozdrowotnej.