Ogłoszenie nr 504050-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Urząd Gminy w Radziemicach: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów gminy Radziemice oraz kompleksowa usługa oświetlenia ulicznego w gminie Radziemice OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

przetarg energia