Zagrożenie suszą rolniczą dla upraw ustalane jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Pomimo widocznych objawów braku wody, szacowanie szkód związanych z susza jest możliwe dopiero po potwierdzeniu w raporcie wydanym przez Instytut stanu zagrożenia/ wystąpienia suszy.

W Gminie Radziemice według aktualnego komunikatu susza występuje w uprawach zbóż jarych na glebach kategorii II, które to stanowią 0,34% gruntów ornych w gminie, czyli tylko 17,50 hektara.

Na obecną chwilę oczekujemy na raport potwierdzający wystąpienie suszy.

Województwo Liczba gmin ogółem Liczba gmin zagrożonych suszą Udział gmin zagrożonych suszą [%] Udział powierzchni zagrożonej suszą [%]
dolnośląskie 169 151 89.35 31.15
kujawsko-pomorskie 144 144 100.00 56.82
lubelskie 213 207 97.18 40.65
lubuskie 82 82 100.00 80.00
łódzkie 177 177 100.00 53.95
małopolskie 182 100 54.95 5.82
mazowieckie 314 314 100.00 68.10
opolskie 71 71 100.00 31.11
podkarpackie 160 119 74.38 22.89
podlaskie 118 118 100.00 49.15
pomorskie 123 120 97.56 55.12
śląskie 167 124 74.25 28.98
świętokrzyskie 102 102 100.00 40.64
warmińsko-mazurskie 116 116 100.00 32.40
wielkopolskie 226 226 100.00 79.66
zachodniopomorskie 114 114 100.00 50.55
Polska 2478 2285 92.21 48.90