Mieszkańcy Gminy Radziemice

Komunikat dotyczący braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Smoniowice zaopatrującego w wodę miejscowości Gminy Radziemice tj. Smoniowice, Kąty, Wola Gruszowska, Przemęczany, Wrocimowice, Lelowice, Przemęczanki, Kaczowice, Radziemice, Kowary, Błogocice, Wierzbica, Łętkowice, Obrażejowice, Łętkowice – Kolonia.

           W dniu 18.04.2018r. odbyło się posiedzenie Sztabu Kryzysowego w Gminie Radziemice dotyczące działań naprawczych zmierzających do przywrócenia wody do stanu przydatności do spożycia. Tematem Sztabu Kryzysowego było również zapewnienie dostaw wody zdatnej do spożycia dla mieszkańców gminy korzystających z wodociągu w Smoniowicach.

Plan działań naprawczych:

  1. Wyłączenie ujęcia w Smoniowicach.
  2. Spuszczenie wody ze zbiornika w Przemęczanach.
  3. Podłączenie linii wodociągu Gminy Radziemice do wodociągu gminnego
    z Gminy Pałecznica.
  4. Płukanie wodociągu na terenie Gminy Radziemice.
  5. Do czasu dopuszczenia wody do spożycia z ujęcia w Smoniowicach (przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Proszowicach) mieszkańcy Gminy Radziemice będą korzystali z wodociągu Gminy Pałecznica.

UWAGA: Przydatność wody do spożycia będzie ogłoszona odrębnym komunikatem
w późniejszym terminie decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu w Proszowicach!

komunikat

Pliki