aalWielofunkcyjna Świetlica Oświatowa w Radziemicach

Z a p r a s z a

do wzięcia udziału w konkursie  fotograficznym

„Zabytki i urokliwe miejsca Gminy Radziemice”.

Konkurs rozpoczął się 1 września i będzie trwał

do 17 października br.

Celem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych zdjęć pokazujących naturalne piękno Gminy Radziemice, jej historii i zabytków oraz zainspirowanie mieszkańców gminy do odkrycia na nowo naszej małej Ojczyzny.

Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych, uczniów gimnazjum i mieszkańców Gminy Radziemice.

Odbywa się w trzech kategoriach:

– Krajobraz Gminy Radziemice

– Zabytki Gminy Radziemice

– Historia Gminy Radziemice

Zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Wielofunkcyjna Świetlica Oświatowa w Radziemicach

tel. 12 385 60 34 wew. 20

Regulamin Konkursu Fotograficznego