W dniu 11 listopada br. o godz. 1100 w radziemickim Kościele, Proboszcz Parafii ks. Stanisław Mika wraz z wiernymi modlił się w intencji Ojczyzny. Po zakończeniu Mszy Świętej wzruszający występ artystyczny z okazji 99 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, zaprezentowali uczniowie należący do Koła Teatralnego działającego w szkole podstawowej w Radziemicach. Artyści śpiewali pieśni patriotyczne i żołnierskie nawiązujące do dnia odzyskania niepodległości jak również przedstawiali krótkie utwory literackie.