Pełna treść ogłoszenia https://bip.malopolska.pl/ugradziemice,a,1645633,wojt-gminy-radziemice-oglasza-przetarg-na-udzielenie-dlugoterminowego-kredytu-w-kwocie-400000-zl-z-p.html