Radziemice, dnia 23.07.2021 r.

Nasz Znak: INW.271.2.2021

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy:

Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 15.07.2021 roku na zadanie: „Zakup i dostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach Programu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek edukacyjnych”.

ogłoszenie wyników

Pliki