Radziemice, 05.11.2020 r.

Nasz znak: INW.271.10.2020

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego

Dotyczy ofert składanych w formie zapytania ofertowego na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Radziemice w sezonie 2020/2021”, które odbyło się w dniu 28 października 2020 r.

ogłoszenie wyników

Pliki