Wójt Gminy Radziemice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Radziemice w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Organizowanie współzawodnictwa i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Radziemice – KWOTA DOTACJI 4 000,00 zł.

Więcej informacji w załącznikach: