„Złote Gody”, to pół wieku wspólnie spędzonego czasu na dobre i na złe. To 50 lat wzajemnej troski o siebie, o dom, rodzinę, otoczenie, to wspólne pokonywanie trudności
i cieszenie się z małych spraw i dużych sukcesów. To radość bycia razem.

„Złote Gody”, to Jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli
ze sobą pół wieku.

Niecodzienne wydarzenie miało miejsce 19 stycznia 2021 r. Jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia uroczystość w tym roku miała nieco inny charakter niż dotychczas. Cztery pary z terenu Gminy Radziemice świętowały swój życiowy sukces. Aktu dekoracji dostojnych Jubilatów w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Wójt Gminy Radziemice Marek Słowiński.

Dostojnym Jubilatom słowa uznania oraz podziękowania za zgodne i długoletnie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład do naśladowania przez młode pokolenia złożył Wójt Gminy Radziemice Marek Słowiński oraz Kierownik Stanu Cywilnego Anna Jelonkiewicz. Małżonkowie otrzymali odznaczenia, legitymacje, dyplomy oraz upominki.

Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” uhonorowani zostali:

– Alicja i Stanisław Karwat

– Cecylia i Krzysztof Nagło

– Agata i Piotr Wawrzeń

– Zofia i Kazimierz Zaręba

Drodzy Jubilaci, życzymy Wam szczęśliwej podróży do kolejnych Jubileuszy oraz nieustającej miłości, zgody i radości na kolejne wspólne dni.