Radziemice 21.06.2017 r.

Nasz Znak: INW.271.5.2017

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r poz.. 2164 z późn. zm.) przekazuję informację o otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kowary – Radziemice (dz. ewid. nr 384, 422) w km 0+500 – 1+180”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia kwotę 183 812,00zł brutto.

Nr.

oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto ofert Okres gwarancji w miesiącach
1 ENIGMA GROUP Sp z o.o.

ul. Chodenicka 39

32-700 Bochnia

185 521,39 60
2 „WALKOR” Zakład Robót Drogowych
i Ogólnobudowlanych Bosutów

ul. Wiśniowa 28

32-086 Węgrzce

164 302,91 60
3. „AGROBUD” Zakład Usług Rolniczych
i Budowlanych, Wiesław Nowakowski

Piotrkowice Małe 97,

32-104 Koniusza

163 975,73 60

 

Termin wykonania i warunki płatności zostały określone w SIWZ.

ogłoszenie droga Kowary

Pliki