Ogłoszenie nr 557996-N-2020 z dnia 2020-07-03 r.

Urząd Gminy w Radziemicach: „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Dodów nr drogi 160340K Dodów – Łętkowice-Kolonia od km 0+950 do 1+320”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Ogłoszenie nr 557996

SIWZ Dodów

Załącznik Nr_1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 3a do SIWZ

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 SIWZ

Załącznik Nr 5 Wzór umowy

Załącznik Nr 6 Przemiar 160340K Dodów – Łętkowice-Kolonia

Załącznik Nr 7 dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

STWIORBO_160340K