Ogłoszenie nr 571335-N-2019 z dnia 2019-07-10 r.

Urząd Gminy w Radziemicach: „Remont 4 odcinków dróg gminnych: Kąty – Łętkowice-Kolonia nr 160346K w miejscowości Kąty, Łętkowice-Kolonia od km 0+900 do 1+100, 1+400 do 1+600, 2+000 – 2+100; Przemęczany – Łopatka nr 160390K w miejscowości Przemęczany od km 0+000 do 0+450, 1+400 do 1+600; Radziemice – Folwark nr 160402K w miejscowości Radziemice od km 0+260 do 0+610; Kowary – Łąki nr 160360K w miejscowości Kowary od km 0+000 do 0+650”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

całość zamówienia