W piękny poranek 11 listopada przy Szkole Podstawowej w Radziemicach zebrali się mieszkańcy, uczniowie tejże szkoły a także nauczyciele aby wziąć udział w marszu „Radziemice dla Niepodległej”. Marsz został zorganizowany przez Wójta Gminy Radziemice oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęto od przemarszu spod Szkoły do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny przez księdza Macieja Pawłowskiego. Po mszy, złożono wiązanki pod tablicą upamiętniającą bestialsko zamordowanych Partyzantów z Samodzielnego Batalionu AK „Skała” w dniu 4 listopada 1944 r. w Pieczonogach przez niemieckiego okupanta.

W przemarszu oprócz organizatorów brali udział również przedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z Radziemic reprezentowani przez Prezesa Czesława Olecha, oraz delegacja Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego AK „Skała”.

Obchody uświetniły występy artystyczne uczniów w kościele, przygotowane przez Koło Teatralne „Niziołki”. Na zakończenie wszyscy razem śpiewali pieśni patriotyczne.

Serdecznie dziękuję Wszystkim biorącym udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości. Szczególne podziękowania kieruję do dyrekcji i nauczycieli SP Radziemice za przygotowanie pięknego programu artystycznego, moje podziękowania składam również na ręce ks. Macieja Pawłowskiego za odprawioną mszę i piękne kazanie. Uczestnicząc w tym wydarzeniu daliśmy wyraz pamięci tym wszystkim, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.