Uprzejmie zapraszam na XLVI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. (tj. środa) o godz. 13:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wnioski Komisji Rady.
 6. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok.
 • uchwała w sprawie: podziału gminy Radziemice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 • uchwała w sprawie: użyczenia działek nr 274 i 288/1 Stowarzyszeniu OSP Łętkowice.
 • uchwała w sprawie: przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Radziemice w 2018 r.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Gminy.