W dniu 6 grudnia Mikołaj był hojny dla strażaków z jednostki OSP Łętkowice, którym wręczył niecodzienny prezent – samochód ratowniczo – gaśniczy Renault Midlum. Wcześniej sprzęt był na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Proszowicach. Pojazd bardzo się przyda, bo jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
O nowy sprzęt wzbogacili się również druhowie z OSP Radziemice tj. sprzęt ochrony układu oddechowego, armaturę wodną, urządzenie multipro. Przekazanie miało  miejsce
w Komendzie Powiatowej PSP w Proszowicach.

Otrzymany samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji dlatego w imieniu wszystkich druhów OSP pragniemy wyrazić wdzięczność i serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do pozyskania powyższego sprzętu. W szczególności podziękowania kierujemy do Rady Gminy Radziemice, która wyraziła zgodę na przekazanie w 2023 r. kwoty 100.000 tyś zł na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach na zakup samochodu. Podziękowania chcielibyśmy również przekazać Komendantowi Powiatowemu PSP w Proszowicach – Panu bryg. mgr inż. Zbigniewowi Kwinta za życzliwość i wsparcie
w pozyskaniu samochodu.

Dzięki przekazanemu samochodowi oraz pozostałemu pozyskanemu sprzętowi wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców z terenu naszej gminy jak i okolicznych miejscowości.

                                                                                              Wójt Gminy Radziemice

                                                                                               Marek Słowiński