W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia spisu oraz w celu zapewnienia wysokiej kompletności wyników spisu powszechnego ludności i mieszkań Centralne Biuro Spisowe podjęło decyzję o zorganizowaniu na terenie całego kraju akcji pn.
„Noc Spisowa”.
Gmina Radziemice również bierze udział w akcji, która odbędzie się w najbliższą sobotę – 25 września. W tym dniu zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku spisowego do Urzędu Gminy w Radziemicach w godzinach od 8.30 do 13.30.
Zapewniamy stanowisko komputerowe oraz pomoc pracowników urzędu. Jedna osoba może spisać wszystkich domowników – konieczne będzie posiadanie ich numeru PESEL.
Zgodnie z Ustawą o statystyce Publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy, a czas na jego wykonanie upływa
30 września br.