Uroczyste Obchody Gminnego Dnia Strażaka w Gminie Radziemice
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” to słowa, które w niedzielę 7 maja były podkreślane podczas obchodów Gminnego Dnia Strażaka.
Jest to motto widniejące na sztandarach strażackich, które oznacza, że nie jest to zwyczajne działanie, lecz szlachetna służba Bogu, ludziom i Ojczyźnie.
Uroczystość w tym roku zorganizowano w Radziemicach. Rozpoczęto ją od zbiórki przed Kościołem Parafialnym pw. Świętego Stanisława Biskupa. Następnie została odprawiona Msza Święta w intencji druhów, której przewodniczył Proboszcz tutejszej parafii Ks. Maciej Pawłowski. W obchodzonym Dniu Strażaka modlił się za ludzi zawodowo i ochotniczo niosących pomoc ofiarom pożarów, wypadków i kataklizmów. Za wstawiennictwem św. Floriana – Patrona Strażaków prosił Boga o opiekę nad Ludźmi, którzy stale narażają się na niebezpieczeństwa. Uroczystą Mszę koncelebrował ks. Marcin Boryń – Duszpasterz Młodzieży Diecezji Kieleckiej.
Po mszy jednostki z całej gminy prowadzone przez Orkiestrę Dętą z Radziemic w uroczystym orszaku przemaszerowały pod siedzibę Urzędu Gminy w Radziemicach, gdzie przybyłych gości przywitał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Radziemicach – druh Marek Słowiński, który podziękował wszystkim druhom i druhnom za ich społeczną i pełną poświęcenia pracę na rzecz mieszkańców.
W tym roku po raz pierwszy w uroczystościach brała udział Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która stanowi integralną część składową jednostki OSP Radziemice. Została ona utworzona w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP.
W uroczystości brał udział Zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Proszowicach – bryg. mgr inż. Michał Pawłowski, jak również Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Proszowicach – druh Marcin Gaweł.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim za przybycie na tę uroczystość a Strażakom niech zaszczytna służba pożarnicza przynosi jak najwięcej satysfakcji, mundur strażacki niech zawsze będzie darzony szacunkiem, a św. Florian niech Wszystkim błogosławi.