W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na Covid-19 od dnia 04.03.2021 r. do odwołania Urząd Gminy Radziemice jest ZAMKNIĘTY DLA PETENTÓW.

Pracownicy Urzędu będą pracować w systemie wewnętrznym w godzinach pracy Urzędu.

Sprawy wymagające natychmiastowego załatwienia np. sporządzenie aktu zgonu będą załatwiane po poprzednim kontakcie telefonicznym.

Wszystkie pozostałe sprawy będą załatwiane: telefonicznie i korespondencyjnie – mail, ePuap, Poczta Polska.