Zgodnie z decyzją nr 24/2019 woda z ujęcia w Dodów NIE zawiera bakterii coli i nadaje się do spożycia.

decyzja