Urząd Gminy Radziemice informuje, iż w związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

37 8614 0001 0010 0100 0185  0166.  

Przypomina się o konieczności zmiany numeru rachunku w zleceniach stałych, założonych na kontach bankowych.