Uprzejmie zapraszam na VI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Wystąpienie przedstawicieli Firmy EKOM.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 5. Wnioski Komisji Rady.
 6. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
 • uchwała w sprawie: aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
 • uchwała w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Edwarda Kleszczyńskiego w Radziemicach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Zielenicach.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad VI sesji Rady Gminy Radziemice.