Urząd Gminy Radziemice informuje, że woda z wodociągu publicznego w Smoniowicach nadaje się do spożycia tylko po kilkuminutowym przegotowaniu.

Po zapoznaniu się z wynikiem badania wody pobranej w dniu 3 listopada 2015r. w punkcie przedszkolnym w Łętkowicach, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Proszowicach – warunkowo dopuszcza wodę z wodociągu publicznego w Smoniowicach do spożycia  pod względem mikrobiologicznym. W badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj. stwierdzono obecność bakterii coli w ilości 3 (jtk). Sprawozdanie z badań nr: LW/3540/NS/2015 z dnia 05.11.2015 r. Badanie próbki wody przeprowadziła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Oddział Laboratoryjny Badania Wody, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków.

Decyzja