Zgodnie z Decyzją nr 21/2017 woda z ujęcia w Dodowie NIE zawiera bakterii coli!

Nadaje się do spożycia!

Decyzja 21-2017

Pliki