XVII Sesja Rady Gminy Radziemice, odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 r. (tj. środa)
o godz.10:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Proponowany porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Wnioski Komisji Rady.
6. Podjęcie uchwał:
a) uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 rok.
b) uchwała w sprawie: umorzenia pożyczki dla KGW Łętkowice-Kolonia.
c) uchwała w sprawie: umorzenia pożyczki dla KGW Przemęczanki.
d) uchwała w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Radziemice na lata
2015-2023.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski.
9. Informacja ODR Proszowice.
10. Godzina 13:00 część opłatkowa.
11. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy.