Uprzejmie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. (tj. wtorek) o godz. 13:00 w Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wnioski Komisji Rady.
 6. Podjęcie uchwał:
 • uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok,
 • uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji,
 • uchwała w sprawie: komunalizacji działki w Przemęczankach,
 • uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr 51/VIII/2003 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 września 2003 r. w sprawie: ustanowienia herbu, banneru i pieczęci Gminy Radziemice,
 • uchwała w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego w Radziemicach (stara poczta),
 • uchwała w sprawie: przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego w Radziemicach (stara poczta).
 1. Omówienie spraw związanych z zakupem budynków po istniejącym sklepie w Radziemicach.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 3. Przedstawienie założeń uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.