Ekodoradca Urzędu Gminy w Radziemicach oraz Szkoła Podstawowa w Zielenicach zapraszają do udziału w projekcie literackim

”Bajka, która nas uczy i łączy – O przygodach Sikorki Zadziorki”

Na początku marca w naszej gminie rozpoczął się projekt literacki pod nazwą „Bajka, która nas uczy i łączy – O przygodach Sikorki Zadziorki”, organizatorem jest Ekodoradca Gminy Radziemice oraz Szkoła Podstawowa w Zielenicach. Celem projektu jest podniesienie świadomości dzieci na temat zanieczyszczeń powietrza oraz działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska i rozbudzenie zainteresowań czytelniczych u dzieci na terenie gminy.

W naszym projekcie chcieliśmy poruszyć również problem smogu.

Tworzenie ekologicznej bajki dla dzieci jest na naszym terenie pionierskim rozwiązaniem, które zdecydowaliśmy się zrealizować w ramach projektu „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.”

Projekt realizowany będzie w przedszkolach, dzieci wykorzystując swoje zdolności i umiejętności pod kierunkiem nauczycieli stworzą bajkę. Książeczka stanie się przykładem dobrej współpracy radziemickich szkół, przedszkoli i Urzędu Gminy w zakresie edukacji ekologicznej.

„Radziemicka EkoBajka” zostanie wydana oraz rozpropagowana wśród uczniów szkół podstawowych i przedszkoli.

Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy Radziemice Marek Słowiński.

Regulamin konkursu

Pliki