Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Radziemice

Uprzejmie zapraszam na III Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. (tj. wtorek ) o godz. 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Radziemicach z następującym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania Radnych.
  5. Wnioski Komisji Rady.
  6. Podjęcie uchwał:
  • uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2024.
  • uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2032

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Radziemice.