GREEN WEEK – TYDZIEŃ Z CZYSTYM POWIETRZEM we współpracy z Doradcą Energetycznym WFOŚiGW w Krakowie Panem Mariuszem Sałęgą zapraszamy na indywidualne konsultacje dla mieszkańców Gminy Radziemice.

1) Finansowanie inwestycji dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych (budynki mieszkalne jednorodzinne):

– Program „Czyste Powietrze”,

– Program „Mój Prąd”

– Program „Moje Ciepło”

– Program „JAWOR 2”  (czyli środki WFOŚiGW w Krakowie dla termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

– ulga podatkowa na cele termomodernizacyjne (dotyczy podatników będących właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

2) Finansowanie inwestycji dla rolników:

– Program „Agroenergia” Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii,

– Program „Energia dla Wsi” (Instytucja Wdrażająca: NFOŚiGW).

– ulga inwestycyjna.

3) Aspekty techniczne i ekonomiczne inwestycji w zakresie inwestycji  w OZE oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Zaproszenie skierowane jest do osób zainteresowanych indywidualnymi, bezpłatnymi konsultacjami we wskazanym powyżej zakresie.

Konsultacje indywidualne 14 czerwiec 2023

w godzinach 9:00-14:00

kontakt: 12 385 62 44