Radziemice, dnia 14.06.2018 r.

Nasz znak: INW.271.11.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błogocice (dz. ewid. nr 318)
km 0+000 – 0+459

 

  1. Zamawiający.

Gmina Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice, woj. małopolskie, tel. (12) 385 62 44  e-mail: ug@radziemice.gmina.pl

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest cena za wykonanie robót budowlanych tj. Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Błogocice (dz. ewid. nr 318) km 0+000 – 0+45

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Załącznik do zapytania ofertowego – formularz ofertowy

Oświadczenie

Przedmiar robót

Wzór umowy