Zapytanie ofertowe „Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy Gminy Radziemice”

ZAPYTANIE OFERTOWE
Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) ze względu na to, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych.
Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: ogłoszenie zostało opublikowane na stronie
internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz
http://www.radziemice.gmina.pl.pl.

GMINA RADZIEMICE
zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.:
Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy Gminy Radziemice.

Zapytanie_Radziemice_bazakonkurencyjnosci


Formularz_Radziemice_zal1_formularz_oferty_bazakonkurencyjnosci

Opis_Radziemice_zal2_OPZ_bazakonkurencyjnosci
Oświadczenie_Radziemice_zal4_oswiadczenie_bazakonkurencyjnosci
Oświadczenie_zal5_Radziemice_oswiadczenie_bazakonkurencyjnosci
Wzór Umowy_Radziemice_zal3_wzor-umowy_bazakonkurencyjnosci