Radziemice 12.08.2021 r.

Znak sprawy: INW.271.4.2021

Zapytanie ofertowe – wykonanie „ekspertyzy/opinii” przez biegłego/specjalistę (zwanego dalej „Wykonawcą”) w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej

 

Zamawiający:
Gmina Radziemice
32 – 107 Radziemice 74
tel. 12 385 62 44

zapytanie – ekspertyza

Załącznik nr 1 – formularz