Pytania i odpowiedzi do zapytania:

pytanie 3 – odpowiedzi

pytanie2_Radziemice – odpowiedzi

pytania Radziemice – Odpowiedzi

Radziemice, dnia 05.05.2020 r.

Nasz znak: INW.271.3.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup i dostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach Programu
„Zdalna Szkoła”

Zamawiający.

Gmina Radziemice, Radziemice 74, 32-107 Radziemice, woj. małopolskie, tel. (12) 385 62 44  e-mail: ug@radziemice.gmina.pl

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest cena za:

Zakup i dostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach Programu „Zdalna Szkoła”

Zapytanie ofertowe dostawa laptop

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Oświadczenie