Dzień Bez Samochodu jest międzynarodowym świętem ustanowionym przez Komisję Europejską w 2000 r. W skali ogólnokrajowej Polska bierze udział w obchodach od 2004 r. a wszystko odbywa się pod patronatem Ministerstwa Środowiska. Co roku Dzień Bez Samochodu obchodzony jest 22 września. Obecnie jest to ogólnoświatowa kampania, której celem jest promowanie ekologicznych środków transportu, uświadamianie społeczeństwa o negatywnych dla zdrowia skutkach częstego korzystania z samochodów spalinowych oraz ich wpływie na hałas i zanieczyszczenie środowiska. W tym dniu wiele miast europejskich zamyka swoje ulice dla ruchu samochodowego i promuje aktywne korzystanie z komunikacji miejskiej. W Polsce prowadzone są podobne działania – w większych miastach zamykana jest przynajmniej jedna ulica, wprowadzane są darmowe bilety na komunikację miejską, propagowane jest również przemieszczanie się pieszo lub rowerem. Postawy proekologiczne promowane są także poprzez wydarzenia artystyczne, spotkania z dziećmi w szkołach czy rajdy rowerowe.