Jesień to czas, w którym wiele podmiotów związanych z ochroną środowiska prowadzi akcje edukacyjne, które mają na celu szerzenie w społeczeństwie postaw proekologicznych. Podstawą do takich działań często są pojawiające się w kalendarzu święta. Przykładem jest tutaj Dzień Czystego Powietrza. Aktywności z tej okazji organizują zarówno specjaliści ds. ochrony środowiska, jak i przedszkola, szkoły, domy kultury czy organizacje non-profit. Dzięki kompleksowym działaniom prowadzonym przez różne jednostki zwiększa się wiedza o zanieczyszczeniu powietrza, a to pierwszy krok by mu przeciwdziałać.

Dzień Czystego Powietrza ma uświadamiać i edukować

Cyklicznie pojawiające się święta mają przypominać zarówno społeczeństwu, jak i jednostkom rządowym oraz pozarządowym o ważnych tematach dotyczących ochrony środowiska. To między innymi w tym celu Fundacja Ekologiczna  ARKA z Bielska-Białej zainicjowała 14 listopada 2005 r. polski Dzień Czystego Powietrza. Od tego czasu co roku prowadzone są kampanie skupiające się na tym, czym jest zanieczyszczenie powietrza oraz dlaczego zjawisko to jest zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Nie brakuje w tym czasie również informacji na temat działań mających negatywny wpływ na jakość powietrza oraz strategii umożliwiających redukcję tego problemu. Dzień Czystego Powietrza jest okazją do działań, w które angażują się między innymi Główny i Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czym jest zanieczyszczenie powietrza?

Zanieczyszczenie powietrza według oficjalnej definicji skonstruowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) to stan, w którym jego skład chemiczny może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie ludzi, zwierząt, roślin oraz całych ekosystemów. Do silnie trujących związków chemicznych, które mogą zanieczyszczać powietrze należą między innymi tlenki azotu, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz pyły węglowe. Jako ich źródła wskazywane są: rolnictwo, górnictwo, transport, hutnictwo oraz przemysły chemiczny, odzieżowy i spożywczy. Dzień Czystego Powietrza to wspaniała okazja, by dowiedzieć się czegoś więcej o otaczającym nas świecie i o tym, jak człowiek może na niego wpływać: pozytywnie lub, co niestety częstsze, negatywnie.

Stale postępujący rozwój cywilizacyjny ma ogromny wpływ na środowisko naturalne. Inicjatywy takie jak Dzień Czystego Powietrza są ważnym elementem edukowania w zakresie ochrony przyrody, w szczególności ekosystemów wodnych. Bez czynnego udziału społeczności czyste powietrze pozostanie jedynie wspomnieniem, dlatego też edukacja jest pierwszym i jednym z najważniejszych kroków do jego ochrony.

Więcej na: https://wodnesprawy.pl/dzien-czystego-powietrza-jesien-to-czas-w-ktorym-wi/