Z okazji Dnia Czystego powietrza, w szkole podstawowej w Łętkowicach została przeprowadzona lekcja edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Ekodoradca oraz opiekunowie przedszkola przeprowadzili zajęcia na temat zanieczyszczania powietrza oraz możliwych sposobach zapobiegania zanieczyszczeniu.

Na koniec zajęć dzieci otrzymały książki edukacyjne oraz wykonały rysunki pod tytułem „STOP SMOG”.