Projekt  LIFE-IP  MALOPOLSKA  /  LIFE14  IPE  PL  021
realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej

Dzień czystego Powietrza w Gminie Radziemice

„Kochasz dzieci nie pal śmieci!”, „ Śmieci zawierają toksyny, nie truj nimi rodziny!”– pod takimi hasłami dzieci ze szkół w Łętkowicach i Zielenicach wraz z ekodoradcą Gminy Radziemice świętowały w dniu 14.11.2017 r. Dzień Czystego Powietrza w naszej Gminie, połączony z obchodami 25-lecia Programu LIFE w Unii Europejskiej.   Wydarzenie rozpoczęło się o 10.45 w Łętkowicach. Rozpoczęła je Pani Dyrektor Anna Więcławek przypominając najmłodszym mieszkańcom jak szkodliwy wpływ na ich zdrowie ma smog i jak on powstaje. Następnie dzieci pod opieką nauczycieli przemaszerowały przez wieś Łętkowice niosąc przygotowane przez siebie transparenty promujące czyste powietrze, oraz wykrzykując zapisane na nich hasła.

Druga część wydarzenia miała miejsce w Zielenicach. O godzinie 12.15 pracownik Gminy Anna Węgrzynowicz przypomniała dzieciom jak powstają zanieczyszczenia powietrza, jak wpływają na zdrowie oraz w jaki sposób możemy je ograniczać. Następnie dzieci niosąc własnoręcznie wykonane transparenty i banery wyruszyły na drogi wsi, aby zamanifestować swoje prawo do oddychania czystym powietrzem. Dzieci wrzucały również ulotki o wpływie smogu na zdrowie do skrzynek pocztowych mieszkańców. Była to bardzo udana impreza, w głównej mierze dzięki dzieciom oraz ich zainteresowaniu problemem jakości powietrza, ale również dzięki zaangażowaniu nauczycieli: Pani Dyrektor Annie Więcławek, Panu Wojciechowi Janczyk, a także Paniom: Lidii Piątkowskiej, Annie Zagórskiej, Barbarze Cała, Izabeli Nowak, Annie Kita, Anecie Pałka którzy pomogli dzieciom wykonać te wspaniałe transparenty.

Happening miał na celu zachęcić mieszkańców do postaw proekologicznych.

Zgodnie z raportem WHO (z 2014 r.), każdego roku zanieczyszczone powietrze w Europie kosztuje podatników 1,6 bln dolarów, kalkulowanych, jako zewnętrzne koszty zdrowotne. W Polsce koszty te wynoszą 101,8 mld dolarów. Każdego roku z powodu zanieczyszczonego powietrza w konsekwencji przewlekłych chorób układu oddechowego, naczyniowo sercowego czy neurologicznego, ataków serca, zawałów czy udarów umiera przedwcześnie 430 tys. Europejczyków – w tym 45 tys. Polaków.

Polska jest jednym z krajów, która ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Dzień Czystego Powietrza to dobra okazja, żeby pokazać, jak ważne jest czyste powietrze.

Jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w Polsce są przestarzałe, nieefektywne domowe piece centralnego ogrzewania, w których spala się słabej, jakości węgiel, muł i odpady. Na 90% powierzchni Polski – w miastach i wsiach – pył ze spalania w domowych piecach grzewczych przekracza normy. Wdychany wnika do krwi i uszkadza narządy wewnętrzne.

Czyste powietrze to lepiej natleniona krew, lepsze samopoczucie, więcej energii, znaczne ograniczenie chorób układu oddechowego i krwionośnego, to zdrowa gleba, na której uprawiamy warzywa, owoce i zboże oraz czyste środowisko naturalne, w którym żyjemy.

Zrealizowano w ramach projektu „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA /LIFE14IPEPL021 Współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.