Gmina Radziemice przystąpiła do projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

Celem programu jest wdrażanie działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. W ramach programu finansowane będą innowacyjne projekty w zakresie ochrony środowiska w Europie.

Projekt będzie realizowany do końca 2023 r. Do projektu przystąpiło łącznie 62 partnerów. Głównymi założeniami projektu są: powołanie sieci Ekodoradców w gminach, które przystąpiły do projektu, doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródłach finansowania oraz stworzenie międzyregionalnej bazy źródeł emisji dla Małopolski, Czech i Słowacji. Ekodoradcy będą pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń. Ponadto będą mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania oraz będą prowadzić kampanie informujące o zanieczyszczeniach powietrza i jego skutkach dla mieszkańców.